Over OBL.

OBL werd in 2009 opgericht om in 2010 als lokale partij voor het eerst aan de verkiezingen mee te doen. Tot verrassing van velen kwam de partij meteen met twee leden in de raad. Een ongekend resultaat wat we in 2014 wisten te herhalen, De derde raadszetel misten we op een haar na en ook in 2018 misten we net de derde raadszetel.
De eerste raadsleden waren Erik Roosenboom en Bennie Morsink.
Het verkiezingsprogramma met de nadruk op het runnen van de gemeente als een bedrijf en de inwoners zien als klanten sloeg enorm aan bij de inwoners van Berkelland. Ook de ludieke acties zoals de postercampagne waarbij je een geschenk kon winnen beschikbaar gesteld door iemand op de kieslijst of enkele spraakmakende filmpjes op de site van Nieuws uit Berkelland hebben zeker bijgedragen aan het succes van de verkiezingen.

Ons uitgangspunt is en zal ook voor de komende jaren zijn:

Berkelland kan alleen goed functioneren bij een onafhankelijk en transparant bestuur. Besturen is innoveren, loyaal aan de inwoners en de tijd vooruit zijn.
De burger heeft recht op goede, heldere communicatie met de gemeente, goede dienstverlening en proactieve ondersteuning bij initiatieven. Berkellanders hebben het recht gehoord te worden door een loyaal meedenkend bestuur.
Er moet zeker worden samengewerkt met andere gemeenten, maar we willen wel baas in eigen Berkelland blijven!


Enkele speerpunten waar we voor gaan:

Krimp ombuigen naar kansen:

We worden er een beetje moe van dat de Achterhoek (en Berkelland in de voorhoede) zichzelf heeft uitgeroepen tot krimpregio en dat te pas en te onpas uitdraagt. Gemeenteraadsleden en wethouders gaan op bezoek in krimpregio’s in Groningen en Limburg om te leren hoe het moet, in plaats van te leren van groei regio’s Dit moet anders! We stoppen met het doemdenken en gaan gas geven om de krimp om te buigen naar de kansen die er volop aanwezig zijn in Berkelland. Het gaat er bij OBL niet in dat 100 meter over de grens van de Achterhoek de krimp als sneeuw voor de zon is verdwenen.
Onmiddellijk opheffen van de bouwstop in Berkelland:
We laten het aan de markt over wie, wat en waar bouwt. Door het minder bouwen van woningen trekken mensen weg naar regio’s waar ze wel hun woonwensen kunnen realiseren, en zo komt de voorspelde krimp vanzelf uit!


We gaan Berkelland positief uitdragen:

Hoe vaak horen we niet van ondernemers: We durven ons bedrijf niet te vestigen in Berkelland: Krimp, dus geen personeel meer . . . Leegloop van de Achterhoek . . .
Hier moet een einde aan komen. Berkelland heeft alles voor een goed woon/werkklimaat, ruimte genoeg, uitstekende verbindingen met de nieuwe N18. Dit gaan we positief uitdragen! . . . Afgelopen met het doemdenken!
Bestemmingsplan buitengebied:
Ruim baan voor (nieuwe) bedrijvigheid:
Bedrijven zijn de motor van de economie dus we geven we ze alle ruimte waar mogelijk en kan. We pleiten voor een onafhankelijk onderzoek om vermeende willekeur bij vergunningverlening te laten onderzoeken.


Realistisch milieubeleid:

De gemeente gaat niet langer onnodig geld spenderen aan marginale zaken.
Zo voldeed het afvalinzamelingssysteem prima en wilden we geen geld uitgeven om zaken te veranderen en afval zelf scheiden als de afvalverwerker dat over een paar jaar beter en goedkoper kan.
Voor de jeugd moeten voorzieningen komen. Het Bastion (Sociaal cultureel gebouw in Neede) had nooit gesloopt moeten worden. Nu zitten jongeren op hangplekken. Handhavend optreden werkt niet productief volgens OBL. Het is beter de jeugd positief te benaderen, een eigen plek te geven en eigen verantwoordelijkheden.
Per 19-12-2021 hebben we een akkoord bereikt om samen te werken met BBB, Boeren Burger beweging.
De volgende gemeenteraadsverkiezing is 16 maart 2022.